top of page

קליטת עלייה

רוח וחזון

אשדוד התברכה עוד מהיווסדה בהיותה עיר עולים, המאגדת בתוכה מגוון רחב של שפות, עדות, מנהגים ותרבויות.

על רקע האירועים העולמיים, עלייה במקרים האנטישמיים והמלחמה באוקראינה, מדינת ישראל בכללה עומדת בפני אתגר משמעותי של קליטת עלייה . לכן, קיים צורך להתאים את המנגנון העירוני למציאות של קליטת עלייה מסיבית ולאפשר מגוון רחב של שירותים לעולים החדשים שבפתח.

כמו כן, אנו רואים חשיבות עליונה בצמצום הפערים החברתיים הקיימים של עולים ובני עולים, והנגשת השירותים העירוניים לצורכיהם.

דרכי פעולה
  • הקמת מרכז מידע עירוני אשר ירכז את כלל המידע והשירותים שהעולה זקוק להם (חינוך, רווחה, קהילה, תשתיות וכו׳) באמצעות חוברות מידע, מפגשי תושבים ופרויקטים ייחודיים להעלאת המודעות.

  • הנגשת המידע העירוני במגוון שפות (רוסית, אמהרית, צרפתית וכו׳).

  • פרויקט ״משפחה מאמצת״ לחיבור בין עולים חדשים וותיקים להגברת תחושת השייכות והביטחון.

  • עידוד מגוון של תרבויות ומנהגים באירועים העירוניים.

  • חיבור בין עולים חדשים למנהלת הרובע בה הם מתגוררים על מנת לאפשר התמצאות במרחב, חיבור לשירותים והיטמעות בקהילה.

  • קידום מיזמים להשתלבות מיטבית של עולים ובני עולים במערכת החינוך, בין היתר באמצעות פרויקט חונכות, תגבור שיעורי שפה, הנכחת תרבות המוצא ויצירת מרחב לביטוי אישי וחברתי.

  • יצירת חיבור בין השיטור העירוני לבין אוכלוסיות עולים לבניית אמון הדדי ולמניעת תופעות של אפליה ושיטור יתר.

bottom of page