top of page

קיימות, סביבה ובעלי חיים

רוח וחזון

עיר קהילה ירוקה

איכות חיים בעיר מושפעת רבות ממאפיינים סביבתיים – אויר נקי, מי שתיה, איזון בין שטחים מבונים לשטחים ירוקים, תשתיות עירוניות, בטיחות ובטחון אישי.

איכות החיים מותנית בצמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים, ובעיר המתחשבת בתושביה ובדורות הבאים. ביכולתה של העיר לצמצם את ״טביעת הרגל האקולוגית" שלה ולקדם פיתוח תוך פגיעה מינימאלית בסביבה.

העיר, תחת מדיניות נכונה, יכולה להיות ערוכה למגוון פתרונות בתחומי הדיור, התחבורה, הטיפול בפסולת והזיהום.

אנחנו נפעל לאיזון בין הצורך לפיתוח לבין השמירה על ערכי סביבה עוד בשלבי התכנון ובמהלך הבניה עצמה, תוך שמירה על עקרונות "קיימות עירונית״, במטרה ליצור סביבה של קיום משותף בין האוכלוסייה והטבע שסביבה.

תנועת אשדודים תפעל לפי עקרונות של חלוקה הוגנת של משאבי הטבע כגון: חוף הים, איכות האוויר, מאגרי מים, שטחים פתוחים, הדיונות והפארקים.

תנועת אשדודים תפעל לצמצום מפגעים סביבתיים להם נחשפים התושבים באשדוד.

דרכי פעולה

סביבה נקייה למען שמירה על הבריאות

 • צמצום חשיפת הציבור לחומרים מסוכנים בעלי השפעה ישירה על בריאות הציבור ואיכות החיים, כגון תעשייה כבדה, זיהום אויר מתחבורה ופסולת בניה.

 • ניטור מתמיד של רמות הזיהום בעיר, ומתן מענה ע"י המחלקות השונות בהתאם למקרה ובזמן אמת, בין היתר באמצעות קבלת פניות מהציבור דרך המוקד העירוני.

 • יצירת מנגנון פיקוח ואכיפה שיאתר מקורות זיהום ויפעל בנחישות נגד המזהמים, כגון מפעלים, מסעדות, מוסכים בעלי עסקים, בעלי רכבים ותושבים פרטיים.

 • תגמול מפעלים בעלי מדיניות ירוקה, הפועלים להפחתת הנזקים הסביבתיים ולתיעול הפסולת, באמצעות הפחתת הארנונה.

 • יצירת "תו ירוק לעסקים" להכרה ציבורית במדיניות סביבתית מיטיבה של בעלי עסקים ומפעלים.

פתרונות להפחתת זיהום סביבתי

 • בחינת תוכניות פיתוח חדשות לצמצום מפגעי רעש, אור וקרינה.

 • בחינת מערכת התאורה העירונית -  מעבר לתאורה ממוקדת, קידום תאורת שבילים מבוססי גלאים ובחינת צמצום תאורת הכבישים בשעות הלילה המאוחרות.

 • נקדם חקיקת חוקי עזר עירוניים מחמירים המגבילים את רמות הפליטה של תשתיות פולטות קרינה כגון שנאים ואנטנות סלולריות.

 • הגברת אכיפה בנושאי זיהום רעש לרבות אולמות אירועים, שמחות והפעלת זיקוקים.

 • הקצאת מתחמי בילוי ואזורים מוגדרים בפארקים לבני נוער שיאפשרו התכנסות משותפת והקטנת החיכוך ומפגע הרעש למינימום.

 • פרויקט ״עיר ללא עשן״ – הפחתת זיהום האוויר בל״ג בעומר באמצעות שימוש בגזם טבעי, הקמת מדורות שיתופיות באזורי הדלקת אש שכונתיים, מיזמי חינוך והסברה ויצירת הפנינג קהילתי אלטרנטיבי.

 • פיקוח מחמיר על עישון במקומות ציבוריים.

 • קידום תחבורה ירוקה באמצעות מעבר העירייה וחברות תח״צ לשימוש ברכבים מופחתי זיהום.

 • קידום הליכים מקוצרים להתקנת עמדות הטענה בשטחים פרטיים והתקנת עמדות הטענה במרחבים ציבוריים.

 • החזרת מפעל הפרדת הפסולת ומחזור מיטבי של אשפה לרבות פסולת בניין ופסולת אלקטרונית.

 • ריכוז פחי מחזור מכל הסוגים בנקודה אחת בכל אזור, כולל הכנסת פח מחזור אריזות.

שמירה על משאבי הטבע

 • שיקום נחל לכיש – נפעל להגברת האכיפה על מפעלים מזהמים ועל הזרמת שפכים, ולשמירה על תכנית השיקום הקיימת של נחל לכיש כצורת חיים טבעית, על מנת לממש את הפוטנציאל שלו להפוך לריאה ירוקה ולפנינה תיירותית.

 • הכרזת ״שמורות טבע עירוניות״ – הכרזת אזורים שונים כנכסים עירוניים המיועדים להגנה סביבתית מפני פיתוח, בשיתוף קק״ל ורשות הטבע והגנים.

 • נפעל לגיוס תקציבי שימור לנכסי הטבע של העיר: נחל לכיש, הדיונה הגדולה, המצודה ורצועת החוף.

 • שימור רצף אקולוגי סביב העיר ורצף של ריאות ירוקות בתוך העיר.

 • ניתוב מי גשמים לשימושים חוזרים, כגון השקיית שטחים פתוחים.

 • העמקת הקשר בין העיר לים – חיבור פיזי מחופי הים לרחובות הראשיים בעיר ע"י מדרכות מתוחזקות, ספסלים מוצלים ואפשרות למסחר זעיר לאורך הצירים.

 • מניעת נהיגה בחופים, הידוק הפיקוח על הבניה בחופים, שמירה על שטחי החוף כשטחי ציבור וטיפול ביד קשה בעוברים על החוק, כולל התקנת מצלמות פיקוח באזורים רגישים.

"מתיחת פנים" לשטחים הפתוחים

 • פיתוח מרחב ציבורי זמין, מזמין ובטוח באמצעות שילוב מתקני ספורט ומסלולי אופניים, והתקנת פינות ישיבה, ברזיות ופחי אשפה.

 • נקדם שילוב אזורים ירוקים בתוכניות הפיתוח העתידיות של העיר, ברובעים החדשים והמתחדשים.

 • הצללת הרחובות והפארקים ע"י עצים המתאימים לאקלים וחסכוניים במים.

 • פיתוח גינות קהילתיות, שתילת עצי פרי ופיתוח שבילי אכילה בשטחים ריקים בעיר. שטחים למבני ציבור שאינם מפותחים ישמשו כגינות זמניות.

 • נשים דגש מיוחד על שמירת החופים באמצעות ניקיון החוף בכל חודשי השנה ופיתוח מקיים של הטיילת.

שגשוג החיים המשותפים בין החי לאדם

 • הגדרת מספר שטחי פארק המותאמים לכלבים – שילוב מתחמים ייעודים ומגודרים, בניית ברזיות מונמכות, מתקני אשפה לאיסוף צרכים ומתקני משחקים.

 • טיפוח כלביה עירונית ואזורים מוגנים לבעלי החיים בעיר.

 • ייזום ימי אימוץ עירוניים לבעלי חיים.

 • הכרזה על חוף פתוח לכניסת כלבים.

 • עידוד מגוון ביולוגי ושימורו – הפחתת שימוש בחומרי הדברה, שימוש בצמחים מושכי דבורים ופרפרים, אי גיזום לטובת פריחת הצמח,  הצבת קינים לציפורים, עידוד חזרה של מינים מקומיים והרחקת מינים פולשים.

 • בניית נקודות האכלה והשקיה לבעלי חיים ברחבי העיר.

 • איוש משרת וטרינר תורן בלילה.

 • חובת סירוס ועיקור חתולים למניעת צער בעלי חיים.

 • פיקוח עירוני על פסולת כלבים, וקידום שעות התנדבות בכלביה כתחליף לקנס.

 • העלאת המודעות למגוון ביולוגי ימי, הכרזת חופים בעלי ערך ביולוגי גבוה המיועדים להטלת צבים ועידוד הגעת סרטני חוף ועופות ימיים.

שקיפות ושיתוף הקהילה

 • מינוי מתכנן קהילתי לכל שכונה – תפקיד אשר ייצג את עמדת הקהילה בפני הגורמים המוסדיים, וינגיש לתושבים את עמדות הממסד ואת תוכניות הפיתוח העתידיות על ידי כנסי שיתוף ציבור ועל ידי עירוב הוועדים המקומיים.

 • המתכנן הקהילתי יאתר צרכים בקהילה ויזום שיתופי פעולה קהילתיים כגון גינה קהילתית, פתרונות מותאמים לאיסוף פסולת, הקמת ספריות חפצים להשאלה ושווקי קח תן.

 • הטמעת חינוך לקיימות, כולל פיתוח תוכניות חינוכיות, שיתוף פעולה עם פרויקט מחויבות אישית ועידוד פרויקטים על בסיס יצירת מקום יחד עם הקהילה (making place).

 • שקיפות מלאה בהתנהלות מוסדות העיר בתחומי איכות הסביבה - יצירת בסיסי מידע שיתופיים בעזרת טכנולוגיות מידע, כגון מפות עצים, ספסלים, מפגעים, גינות, מתקנים, ואזורים לא בטוחים.

 • עידוד האוכלוסייה לחשיבה סביבתית - עידוד מחזור באמצעות נקודות מחזור נגישות, קידום סדנאות ופעילויות חברתיות-סביבתיות (כגון הליכות ג׳יין), העשרת הידע באמצעות תכני לימוד במוסדות הלימודיים, השקת קמפייני הסברה במהלך כל השנה ברחבי העיר וחיזוק אכיפה חברתית.

בנייה ירוקה

 • עמידה בתקני בניה ירוקה מתקדמים, המצמצמים את הפגיעה בסביבה ומנצלים באופן יעיל יותר את האנרגיה.

 • שילוב הגבלות סביבתיות כתנאי לקבלת היתר בניה.

 • קידום הפרדת מערכות לאיגום מים אפורים בבנייה חדשה, והקלת אפשרות המעבר בבנייה קיימת.

 • הקפדה על תכנון גגות וקירות ירוקים, פתרונות חלחול מי גשם חזרה לקרקע ושטחים משותפים בבניינים.

 • עידוד והקלה על יצור אנרגיה ירוקה במבנים פרטיים, וקידום הפקת חשמל במוסדות ציבור.

קידום התבוננות ירוקה

 • בחינת תקציב העירייה בראיה סביבתית ושיתוף הציבור בממצאים.

 • קבלת החלטות לבחירת ספקים, מוצרים ושירותים בעירייה על פי עקרונות מקיימים וניתוח בכלי life cycle analysis.

 • מינוי ועדת "הדורות הבאים" לבחינת תוכניות בינוי ותוכניות אסטרטגיות אחרות העומדות על הפרק בראי הטווח הארוך.

bottom of page