top of page

תעסוקה, מסחר ותעשייה

רוח וחזון

על פי נתוני הלמ״ס, כ-40% מהאשדודים נוסעים מדי יום לעבודה מחוץ לעיר. כמו כן, על פי נתוני הביטוח הלאומי, אשדוד מאופיינת בשכר ממוצע נמוך יחסית העומד על סך 11,319 ₪, לעומת כ-13,000 ₪ בממוצע הארצי (נכון לשנת 2021).

בהיעדר היצע ראוי של משרות איכותיות ומוסדות הכשרה אקדמאיים, התושבים הצעירים עוזבים את העיר במטרה לרכוש השכלה מקצועית ולהשתלב במעגל העבודה.

מעבר להיבט הכלכלי, היוממות משפיעה לרעה על איכות החיים של כלל התושבים - היא מצמצמת את שעות הפנאי האישיות, מפרה את איזון בית-עבודה ומייצרת בעיות תחבורה משמעותיות.

במקביל לכך, כ-70% מהכנסות הארנונה של העירייה מגיעות מאזורי תעסוקה, מסחר ותעשייה. עובדה זו מדגישה את החשיבות בהשקעה ובפיתוח של עסקים, ע״י שיפור התשתיות והפניית המשאבים המתאימים.

תנועת אשדודים תפעל לחיזוקם ולפיתוחם של העסקים המקומיים, בדגש על תעשיות עתירות ידע, יזמות מקומית, עסקים קטנים ואזורי המסחר בתוך הרובעים. נפעל לחיזוקו של אגף התעשייה והתעסוקה, ננגיש את שירותיו לציבור ונקיים שיתוף פעולה הדדי עם פורום בעלי העסקים.

זאת על מנת לדאוג לשגשוגה הכלכלי של העיר וכן לייצר מגוון אפשרויות תעסוקה איכותיות לתושבי העיר.

דרכי פעולה

מצמיחים עסקים מקומיים

 • סיוע בהקמה וליווי של ארגונים אזוריים של בעלי עסקים: הקמת פורומים של בעלי עסקים ובעלי נכסים, בדגש על מרכזי המסחר ברובעים, שיעבדו בשיתוף פעולה עם העירייה.

 • עידוד יוזמות להגברת שיתוף הפעולה בין העסקים לקהילה, כגון התמחות לסטודנטים, אירועים במרכזים המסחריים ושוק לילה.

 • הקמת מתחמים שיתופיים ליזמים ולעסקים קטנים ("HUB") שיתנו שירותים עסקיים כדוגמת חדרי ישיבות, שירותי מזכירות וחללי עבודה

ייעול שירותים לבעלי עסקים

 • הקמת יחידה בעירייה שתהיה אמונה על סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בנושאים עירוניים.

 • ליווי עסקים קטנים ובינוניים על ידי הגורמים העירוניים: הכוונה וסיוע בפתיחת עסק ובהרחבתו, הכוונה בגיוס כוח אדם, הכוונה בשיווק ובפיתוח עסקי, הדרכות בנושאי תכנון עירוני ורגולציה.

 • הנגשת מידע יזום בנושא רישוי עסקים ורגולציה.

 • פיתוח מענה טכנולוגי אשר ייעל את התהליך הבירוקרטי מול מחלקת רישוי עסקים.

 • פתיחת ״מסלול ירוק״ לעסקים לקיצור זמן השירות של גורמי העירייה השונים.

 • הרחבת סמכויות מנהלת העסקים לסיוע בפתרון בעיות.

חיזוק המרכזים המסחריים הוותיקים

 • שיפור תשתיות ותחזוקת המרכזים המסחריים.

 • סיוע בהקמת ועד סוחרים.

 • יצירת מוקדי עניין אלטרנטיביים אשר יהוו מנוף לעסקים המקומיים.

 • הפקה של אירועי תרבות ופנאי בשיתוף הסוחרים.

 • הקמת שווקים ייחודיים בדגש על תוצרת עירונית (שוק איכרים, שוק אומנות וכו׳).

 • פיתוח תיירות מקומית (סיורי אוכל, סיור צילום, סיור נוף עירוני וכו׳).

עידוד הקמת תעשיות עתירות ידע ומקומות תעסוקה מגוונים

 • עידוד חברות היי-טק לעבור לעיר באמצעות בחינה מחדש של סיווגי הארנונה לאזורים מסחריים.

 • הקמת מרכז יזמות עסקית (HUB טכנולוגי-עסקי) שיספק ליווי מקצועי ואישי בהקמת יוזמות עסקיות וסטארט-אפים.

 • הקמת קרן עירונית לעידוד יזמים וחברות סטארט-אפ מקומיות וארציות.

 • נפעל לפתיחת משרדים מחוזיים של משרדים ממשלתיים וגופים כלכליים ארציים בעיר.

עידוד כלכלה וצריכה מקומית

 • העדפת צריכת שירותים מעסקים מקומיים בפרויקטים ובמכרזים עירוניים.

 • העדפת העסקה לתושבי העיר בשירותים עירוניים.

 • הפקת קמפיינים עירוניים לעידוד תושבים לצריכת תוצרת מקומית.

 • יצירת כלים טכנולוגיים (אתר, אפליקציה) לשיווק ולקידום של עסקים מקומיים.

 • פיתוח כרטיס הטבות מקומי לתושבי העיר בעסקים עירוניים.

בחינה מחודשת של תשלומי ארנונה והיטלים עסקיים

 • בחינה של גובה האגרות וההיטלים המוטלים על בעלי עסקים (שילוט, רישוי עסקים, שמירה) במטרה לעודד יצירת מקומות תעסוקה לתושבי העיר.

 • בחינה של הנחות בתשלומים עירוניים לעסקים המוכיחים תעסוקה ארוכת טווח של תושבי העיר.

שינוי תכנית המתאר וקידום עירוב שימושים

 • קביעת תיקון לתוכנית המתאר שיאפשר עירוב שימושים באזורי התעשייה.

 • הוספת ייעודי קרקע גמישים ועירוב שימושים באזורי מגורים.

 • שיפור תשתיות ודרכי גישה לעסקים במרחבי התעשייה.

bottom of page