top of page

חינוך, נוער וצעירים

רוח וחזון

חינוך ערכי לאחריות חברתית

תנועת אשדודים דוגלת בחינוך ערכי לאחריות חברתית במעגלי החיים השונים בתוך מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית: האישי, המשפחתי, העירוני, החברתי, העם והארץ ליצירת קהילה אזרחית מגוונת ודמוקרטית.

פלורליזם חינוכי

הנגשת שיטות חינוכיות שונות ופתרונות חינוכיים מגוונים המאפשרים ליחידים וקהילות לבחור בסוגי חינוך התואמים את השקפתם הערכית (ממלכתי, ממ"ד, דמוקרטי, תורני, אנתרופוסופי ועוד) ואת כיווני ההתפתחות המתאימים להם (טכנולוגיים, הומניים, ריאליים, מדעיים, אומנותיים ועוד).

חינוך במאה ה-21 - מערכת חינוך חדשנית, טכנולוגית ודיגיטלית

במאה השנים האחרונות עבר העולם מהפכה טכנולוגית של ממש הניכרת בכל אורחות חיינו ומשפיעה על יכולת הקשב והלמידה שלנו. מערכות רבות השכילו לעשות שינוי ולהתאים את עצמן לשפת התקשורת העדכנית. אולם מערכת החינוך, ברובה, נותרה מאחור.

על מנת לייצר מערכת חינוכית מותאמת, מעודכנת ואפקטיבית חייבים לגשר על הפערים. ההוראה והלמידה צריכות להשתנות על ידי שימוש בכלים טכנולוגיים תומכי פדגוגיות עדכניות, עיצוב חדש של חלל הכיתה, הדרכת הצוות ללמידה מקוונת ועוד.

חינוך שווה וציבורי – מכל מקום ולכל אחד

אנו מאמינים כי יש לחזק ולקדם את החינוך הציבורי מתוך אמונה כי תפקידו של החינוך לקדם כל תלמיד ותלמידה מהמקום בו הם נמצאים ולתת לכל אחד ואחת הזדמנות אמיתית להצלחה בחיים בעתיד. צעירים אשר חווים מערכת חינוך תומכת, מעצימה ומעודדת הצלחה יגדלו להיות מבוגרים שותפים, אכפתיים ומעורבים יותר בחברה בה הם חיים.

מתוך כך, אנו רואים חשיבות רבה בשילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים בחינוך ובחברה. כמו כן, אנו תומכים בהנגשה של מערכות החינוך לרובעים השונים ולאוכלוסיות המגוונות בעיר, בדגש על תחומי ידע שונים, כגון חינוך לאומנויות, חינוך מדעי ומקצועות הרוח.

סינרגיה ושיתוף בין קהילה ומסגרות החינוך

אנו מאמינים שכאשר המערכות החינוכיות עובדות בשותפות עם הקהילה – כולם מרוויחים. מסגרות החינוך הבלתי פורמליות (תנועות נוער, חוגי העשרה, קבוצות מנהיגות, אמנות, נגינה וכיו"ב) והפורמליות צריכות לפעול כקהילת למידה ועשייה בתוך השכונה והעיר וכחלק אינטגרלי ממנה.

דרך זו תחזק את תחושת השייכות של כל ילד וילדה לקהילה. היא תביא להתפתחותם האישית, להגבר תחושת המסוגלות העצמית ולמימוש החוזקות שלהם. כמו כן, היא תסייע לזהות את צרכי המקום, ליצור ולפתח יוזמות אקטיביסטיות לשיפור פני הקהילה ולחיזוק המחויבות הבית ספרית.

חיבור בין קהילות

תנועת אשדודים תפעל ליצירת עיר שטוב לכולם לחיות בה ולכולם יש בה מקום.

נפעל לחיבור בין כל הקהילות האשדודיות הפועלות במערכות החינוך השונות, תיצור מפגשים רב קהילתיים של תלמידים ואנשי צוות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ותאבק בבידול עדתי או דתי, הפוגע בקהילתיות ובאיכות החינוך לכל פרט ופרט.

חיזוק והרחבת החינוך הציבורי

תנועת אשדודים תרחיב, תחזק ותקדם את החינוך הציבורי בכדי לאפשר הזדמנות חינוכית שווה ואיכותית לכלל קהלי היעד ובכללם נוער בסיכון וילדים עם צרכים מיוחדים.

נבנה מערכת ציבורית שתזמן צמיחה אישית וחברתית לכל ילד וילדה באמצעות חיבור בין המערכת הפורמלית והבלתי פורמלית וחינוך מבוקר עד ערב.

הנגשת השכלה גבוהה

תנועת אשדודים תפעל לקידום ההשכלה הגבוהה בעיר ולהקמת מוסדות אקדמיים מגוונים כמענה  וכמוקד משיכה לאוכלוסייה הצעירה.

פיתוח מרכזים קהילתיים

תנועת אשדודים תפעל להקמת מרכזים קהילתיים משותפים הנהנים מאוטונומיה ארגונית ואידיאולוגית במטרה לחזק את חיי הקהילה, להגביר את הערבות ההדדית ולהיות הלב הפועם שלה.

דרכי פעולה

גיוון ופלורליזם

 • פתיחת מגוון בתי ספר בעיר:  מקצועי, טכנולוגי, הנדסאים, חינוך דמוקרטי, אנתרופוסופי, מונטסורי וכד׳.

 • פתיחת מגמות לימוד ייחודיות לגילאים מגוונים: אמנות, מקצועות רוח, טכנולוגיה, חינוך ימי וכד׳.

 • פתיחת קורסי הכשרה מקצועית בתחומים שונים – גינון, נגרות, ספרות, תיקון טלפונים וכד׳.

פיתוח מיומנויות

 • הטמעת תוכניות חינוכיות שמטרתן לפתח ארגז כלים אישי שיסייע בהתמודדות עם אתגרי החיים הבוגרים בעידן הנוכחי, כגון חינוך פיננסי, חינוך מיני ומגדרי, השתלבות בשוק התעסוקה והתמודדות עם מצבי סיכון.

 • הטמעת לימוד השפה האנגלית מגיל גן.

פיתוח המרחבים הפיזיים

 • התאמת מבני מוסדות החינוך וכיתות הלימוד להוראה בפדגוגיות עדכניות.

 • שיפור תשתיות ומענה לצרכים לוגיסטיים של בתי הספר.

 • שילוב מכשור טכנולוגי ככלי מקדם למידה איכותית.

בניית טוב משותף

 • כלל בעלי התפקידים במערכת החינוך העירונית יעברו הכשרה להקניית כלים לחיים של שותפות וטוב משותף.

 • יצירת תוכנית מפגשים של תלמידים וצוותי חינוך מקהילות מגוונות. התוכנית תעצב תפיסה זהותית ופוליטית הרואה בשונות ובמגוון יתרון ומהווה תשתית ליצירת תמונת עתיד משותפת.

 • יצירת ליבת לימודים משותפת שתאפשר שיח מרכזי משותף כחברה וכפרטים.

 • הקמת בית תפוצות אשדודי שיהיה מרכז ידע ועושר תרבותי לילדים ולצוותי חינוך.

שותפות והשתתפות

 • מועצת התלמידים והנוער וההנהגה ההורית יהיו שותפות בעיצוב וגיבוש תמונת העתיד החינוכית בעיר.

 • יצירת רצף בין המערכת הפורמלית לבלתי פורמלית המעודד לימוד חוץ כיתתי ופיתוח מנהיגות צעירה.

פרסונליות בחינוך

 • תוספת של איש חינוך לכל כיתת חינוך.

 • בניית מערכת ליווי וחונכות אישית הכוללת חוזה למידה אישי והצמדת חונך לכל תלמיד.

 • יצירת מסלולי לימוד מגוונים שיאפשרו לתלמידים להביא לידי ביטוי את יכולותיהם ולהצטיין בתחומם.

 • הרחבת המענים העירוניים לילדים ולבני נוער מחוננים.

 • פתיחת אזורי רישום בבתי ספר על יסודיים – בתנאי שתלווה במערך הסעות שיאפשר מעבר חופשי ללא תלות במצב כלכלי, ובמקביל ליצירת ייחודיות משמעותית לכל בית ספר שתאפשר בחירה לבני ובנות הנוער על פי הרצון האישי להתפתח.

הערכה והישגיות

 • חיזוק ההישגים במקצועות הליבה אשר יאפשרו כניסה לשוק העבודה בצורה מיטבית, במסלול הטכנולוגי, העיוני והריאלי.

 • פיתוח דרכי הערכה מגוונות שיביאו לידי ביטוי מגוון יכולות ומיומנויות של התלמידים.

 • דרכי המדידה יביאו לידי ביטוי את מכלול ההיבטים החינוכיים בעיר – ערכיים, לימודיים, חברתיים וקהילתיים, וייצרו תמונת מצב חינוכית הוליסטית.

נגישות ושוויון הזדמנויות במערכת החינוך

 • הקמת מרחבי לימוד משותפים, לכל הגילאים, שיהיו פלטפורמה ללמידה איכותית ומצמצמת פערים, כולל סבסוד של מדריכי קבוצות למידה ומורים פרטיים.

 • יצירת נגישות כלכלית וגיאוגרפית לתחומי החינוך הבלתי פורמלי (תנועות נוער, חוגי העשרה, קבוצות מנהיגות ואמנות), כולל חבילות השתתפות מסובסדות.

חינוך לרוח, תרבות והעשרה

 • חשיפה ביקורתית לעולם הגות עשיר ורב תרבותי המעורר את הסקרנות והגילוי.

 • התנועה תפעל לכניסה מופחתת, מבוקרת, שוויונית ואפקטיבית של עמותות למוסדות החינוך ולהחזרת החינוך ההעשרתי והרוחני אל צוות בתי הספר.

משאירים את הצעירים באשדוד

 • הקמת קריה אקדמית והרחבת המוסדות האקדמיים הפועלים בעיר.

 • הרחבת תוכנית מלגות לסטודנטים הגרים בעיר, המעודדת פעילות קהילתית ועשייה חברתית.

 • הקמת מתחם דינאמי ותוסס של סטודנטים, הכולל כפר סטודנטים, ומהווה מוקד משיכה לצעירים מחוץ לעיר.

 • יצירת חיי קהילה המושתתים על יצירת תחושת שייכות לעיר, פיתוח תרבות ויצירת מסגרות הגשמה לצעירים.

מערכות חינוך למבוגרים

 • הקמת מסגרות חינוך משלים והעשרה אקדמית למבוגרים.

 • הרחבת הקתדרה לחינוך ובית הספר להורים לרבעים ולשכונות.

פיתוח החינוך הבלתי פורמלי

 • פיתוח מנהיגות צעירה באמצעות השקעה תקציבית ניכרת בארגוני ותנועות הנוער.

 • גיוס רכז נוער לכל מתנ"ס הפועל בעיר.

 • שיוך תנועת נוער ומועדון נוער לכל שכונה.

 • קידום בינוי מבני פעילות קבועים לארגוני החינוך הבלתי פורמלי.

 • שיתוף פעולה מלא עם מועצת התלמידים והנוער העירונית.

 • הקמת מתחם נוער עירוני לעידוד תרבות בילוי ויצירה מקומית.

 • הקמת האב טכנולוגי לנוער לפיתוח יזמות ותעסוקת נוער.

מענה לילדים ולנוער בסיכון

 • פיתוח מרחבים מוגנים ומעודדי צמיחה לתלמידים על הרצף הסיכוני.

 • יצירת יוזמות בקהילה לילדים ולבני נוער המתמודדים עם חרמות ונידוי חברתי.

תעסוקה לבני נוער

 • איתור עסקים רלוונטיים להעסקת בני נוער באמצעות סקר תושבים.

 • הקמת עמוד מציאת עבודה ייעודי לבני נוער דרך הרשתות החברתיות.

 • הפקת יריד תעסוקה לנוער באמצעות חיבור לבתי עסק מקומיים לטובת עבודה בחופשות.

 • ליווי בני נוער שזכויותיהם בעבודה נפגעו ע״י המעסיק.

תרבות בילוי לבני נוער

הקמת מועדון נוער המאפשר לקיים תרבות פנאי אלטרנטיבית המשלבת בילוי חברתי, מהנה ובטוח.

חינוך קהילתי

 • כל בעלי התפקידים במערכת החינוך העירונית יפעלו לאור מדיניות בה החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי הינם רצף אחד, כלומר שערכי הקהילה והרשת החברתית העירונית יהיו בסיס לכלל המסגרות החינוכיות הקיימות.

 • מחויבות אישית במגוון תחומים נדרשים בקהילה לכל הגילאים.

 • חיבור בין צרכים של פרטים וקבוצות בעיר לבין מתנדבים, מרחבי התנדבות ובעלי עסקים.

 • יצירת רשת חברתית עירונית פעילה, תוססת וסינרגטית.

חינוך מלידה

 • יצירת מערכת חינוך ותרבות ציבורית מגיל לידה ועד גיל 3.

 • בניית תוכנית חינוכית מקיפה ומחייבת לצהרונים.

 • הכשרה מקצועית לאנשי הצוות בגיל הרך.

מערכת הכשרה לצוותי מעטפת חינוכית

הכשרה וליווי לנהגי/ות ההסעות, לסייעות/ים, לשומרים/ות, לאנשי/ות התחזוקה, צוות המזכירות וכד׳ אשר מקיפים את ילדינו במהלך כל יום הלימודים.

bottom of page