top of page

חיה כהן

מזכ״לית הברית הציונית העולמית של תנועת העבודה

נעים להכיר...

נשואה למשה ואמא לליעד לירז ואייל,

במקביל לבניית ביתי ומשפחתי באשדוד, פעלתי חברתית וקהילתית כל חיי וזכיתי למלא שורה של תפקידים ובניהם; יו"ר סניף נעמת באשדוד, מ"מ יושב ראש נעמת העולמית, מנכ"ל האגודה לסכרת וכיום אני מכהנת כמזכ"לית מטעם תנועת העבודה של הברית הציונית העולמית.

באשדוד העיר האהובה שלנו, ראיתי את קיבוץ הגלויות המרתק שמספר את סיפורה של מדינת ישראל, עיר יפה פורחת ושוקקת חיים שאני אוהבת מאוד.


מה האני מאמין שלי?

מיום שאני זוכרת את עצמי מצאתי ענין בפוליטיקה כולל תואר במדעי המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

אני מאמינה שאדם צריך לשאוף להשפיע על הסביבה בה הוא חי ולתת לזולת ככל יכולתו ולכן רק טבעי כשמתרגשת עלינו מערכת בחירות ובעיקר מקומית, אני מביעה עמדה ופעילה.


מדוע בחרתי להצטרף לתנועת אשדודים?

אשדודים חבורה מופלאה של מנהיגים ומנהיגות חדורי אמונה ועשייה. חברי התנועה פועלים למען חברה ערכית ומכבדת. במבט לאחור על הקדנציה היוצאת ניתן להצביע על רשימת הישגים מרשימה והחשוב ביותר הם באו לעבוד עם ולמען התושבים, בגובה העיניים.

חיה כהן
bottom of page