top of page

תכנון עירוני - דיור ותחבורה

מה עשינו עד כה?

1.  ליווי פרויקטים של התחדשות עירונית – הכולל קורסים, ייעוץ, מידע תכנוני ומשפטי לתושב וליזם

2.  ליווי חברתי לפרויקטים של התחדשות עירונית למניעת הדרה של אוכלוסיות מוחלשות

3.  מרכז גישור ליישוב סכסוכים בפרויקט התחדשות עירונית

4.  הצעה לסדר – בדיקת איתנות כלכלית ליזמים בפרויקט תמ״א 38

5.  יצירת מיפוי ברובע ח׳ לפני החלטות על שטחים ציבוריים

6.  ייעוד חלק מהפרויקטים החדשים בעיר לשכירות לטווח ארוך ולדירות קטנות המתאימות לצעירים

7.  הקצאת קרקע להקמת מעונות סטודנטים

8.  טיפול בעשרות פניות ציבור במסגרת חברות בוועדת התחבורה העירונית

9.  הצעה לסדר – תגבור התחבורה הציבורית

bottom of page