top of page

קליטת עלייה

מה עשינו עד כה?

1.  הקמת ועדת הדרך החדשה – ועדה לקליטה מיטבית של עולי אתיופיה, בין הפרויקטים שהועדה יזמה: תגבור לימודי במתמטיקה ובאנגלית והקמת תכנית ״קטרים״ לתלמידים מצטיינים בביה״ס מרום, הנגשת כלל המידע והשירותים העירוניים בשפה האמהרית ויצירת תוכנית המלווה משפחות ויחידים סביב מסע העלייה מאתיופיה לארץ ישראל

2.  הגדלה משמעותית של התקצוב העירוני לאירועי יום נספי סודן וחג הסיגד והפיכתם לאירועים רשמיים של העיר

3.  אירוע נובי גוד אשדודי במרכז כיוונים

4.  השתתפות קהילתית באירועי יום הניצחון

5.  נציגות ציבור בועדה לקליטת עלייה

bottom of page