top of page

נשים ושוויון מגדרי

מה עשינו עד כה?

1.  אישה השראה – מפגשי העצמה קהילתיים לנשים אשדודיות

2.  קבוצת מנהיגות נשית ביחידה לשכונות ותיקות

3.  חברות בוועדה למניעת אלימות כנגד נשים

4.  קידום פעילות יום ההבנ״ה בעיר ותמיכה בקיום מצעד הגאווה

5.  הקמת ועדה עירונית לקהילה הגאה

bottom of page