top of page

קיימות, סביבה ובעלי חיים

מה עשינו עד כה?

1.  שותפות במאבק הסביבתי למניעת בנייה על הדיונה הגדולה – הצבעה נגד ההצעות הרלוונטיות במועצת העיר

2.  מאבק להרחקת אסדות הגז מהחוף תוך צמצום פגיעה בחופי הים ובאיכות האוויר

3.  מאבק בזיהום האויר, הקרקע והנחל מאזורי התעשיה וממפעלים מזהמים

4.  התנגדות להקמת מלונות בקו חוף הים והצעה להקמתם ממזרח לציר

5.  הצעה לסדר למניעת הקמת תחנות כוח מזהמות באשכול

6.  שיתוף פעולה עם עמותת הגולשים במאבק נגד זיהום נחל לכיש

7.  פרויקט הליכות ג׳יין – הליכות קהילתיות במרחב העירוני

8.  חבר על ארבע – מיזם לחיבור קהילתי בין מאכילי חתולים וילדים עם צרכים מיוחדים במהלך תקופת הקורונה

9.  מרחב קהילתי פתוח – הקמת גינה קהילתית לבני נוער ברובע ח׳ במסגרת פרויקט ״עושים שכונה״

10. נציגות ציבור בועדה העירונית לאיכות הסביבה

11. בקשות לבחינת קיום מספק של מתקנים לניטור זיהום האוויר והגברת האכיפה

bottom of page