top of page

תעסוקה, מסחר ותעשייה

מה עשינו עד כה?

1.  סיוע בהקמת קהילת הייטק מקומית

2.  הצעה לסדר – העדפה להעסקת סטודנטים אשדודים בעירייה במקצועות הדרושים בהתמחות (תכנון, תחבורה, אסטרטגיה וכו׳)

3.  פתיחת 2 מרכזים לעידוד יזמות של צעירים ובני נוער (האב טכנולוגי-עסקי)

4.  פיתוח מרכז כיוונים המסייע בהכוונה אקדמאית ותעסוקתית של צעירים, כולל הקמת שלוחה נוספת ברובע ו׳  (״כיוונים בשכונה״)

5.  חיזוק עסקים מקומיים בתקופת הקורונה – קמפיין חיובי לעידוד צריכה מקומית באמצעות המלצות מהקהילה

6.  קיום אירועי תרבות בסביבת המרכזים המסחריים על מנת לסייע לעסקים המקומיים, כדוגמת שוק לילה ברובע ו׳

bottom of page