top of page

חינוך, נוער וצעירים

מה עשינו עד כה?

1.  השקעה חסרת תקדים של כ-40 מיליון ש״ח בתקציבי הנוער, בתוכנית אסטרטגית שנקבעה בהליך שיתוף ציבור רחב וראשון מסוגו בעיר יחד עם בני הנוער ומטרתה הגדלה משמעותית של מספר התלמידים המעורבים בחינוך הבלתי פורמלי

2.  שיפוץ מבנים קיימים, הקצאת שטחים והקמת מבנים חדשים ל-15 מוקדי פעילות של תנועות וארגוני הנוער

3.  פתיחת 7 מנ״שים – מועדוני נוער שכונתיים, כולל מועדון נוער על גלגלים, וגיוס עשרות צוותי נוער חדשים

4.  הקמת מוקדי פעילות ייחודיים בעיר – צופי ים, אחריי-טק, עמותת רקפת לנוער ביישן, ספוקנוער – מנהיגות נוער דרך אמנות במה

5.  תקצוב והקצאת שטח להקמת המגדלור – מועדון הנוער העירוני

6.  תמיכה בפעילות של גרעיני שנות שירות בעיר –  איגי, כנפיים של קרמבו, הנוער העובד והלומד, החלוץ, השומר הצעיר, המחנות העולים, הצופים, ספוקנוער ועוד

7.  הקמת כפר סטודנטים ראשון בעיר המהווה גרעין ייחודי – כולל תמיכה מורחבת בדיור ובפעילות קהילתית

8.  הקמת שני מרכזי יזמות (האב טכנולוגי – עסקי) – לנוער ולצעירים

9.  הקמת ״כיוונים בשכונה״ – שלוחה של מרכז כיוונים ברובע ו׳ לקידום הנגישות של שירותי הכוונה תעסוקתית ואקדמית לתושבי השכונות הצפוניות

10. הגדלת מלגות ייחודית לסטודנטים אשדודים – על רקע סוציו-אקונומי, לימודי אמנויות שאינם מוכרים במל״ג וסטודנטים המתגוררים בכפר הסטודנטים

11. קידום יזמות חברתית של צעירים אשדודים – מגזין אינטרנטי, הקמת פאב ברובע ב׳, פרויקט ״עושים שכונה״, ״יוצאים בשישי״ ועוד

12. הצעה לסדר – העדפה להעסקת סטודנטים אשדודים בעירייה במקצועות הדרושים בהתמחות (תכנון, תחבורה, אסטרטגיה וכו׳)

13. ייעוד חלק מהפרויקטים החדשים המתוכננים בעיר לשכירות לטווח ארוך ולדירות קטנות המתאימות לצעירים

14. הקצאת קרקע להקמת מעונות סטודנטים

15. קידום פעילות יום ההבנ״ה בעיר ותמיכה בקיום מצעד הגאווה במסגרת מרכז כיוונים

16. חברות בועדת חינוך, בועדת המלגות ובועדה לקידום מעמד הילד

bottom of page