top of page

קהילה ושכונות ותיקות

מה עשינו עד כה?

1.  הקמת היחידה לשכונות ותיקות והון חברתי שמטרתה לחזק את הפעילות הקהילתית בשכונות הצפוניות בעיר, בין הפרויקטים שהיחידה יזמה: חג השכנים, קבלות שבת קהילתיות, שוק לילה ברובע ו׳, ערבי נוסטלגיה ברובעים א׳ ו-ב׳, אושפיזיניאדה – פסטיבל סוכות מארחות וחלוקת חנוכיות והדלקת נרות קהילתית.

2.  פרויקט ״בסבוסה״ ו-״יוצאים בשישי״ בשיתוף כפר הסטונדטים

3.  חלוקת ערכות זמן איכות משפחתי וחלוקת ״דוח קורונה חיובי״ בתקופת הקורונה

4.  הקמת קבוצות מנהיגות תושבים – ״גוונים בשכונה״ ברובע ב׳ ו-״קהילה צומחת ביחד״ ברובע ו׳

5.  הקמת כפר סטודנטים ברובע ב׳ – גרעין קהילתי של עשרות צעירים שהגיעו לגור בעיר ולבצע פעילות קהילתית

6.  פרויקט ״עוגנים קטנים״ – תמיכה ביזמות קהילתית בשכונות הותיקות

7.  ״כיוונים בשכונה״ – הקמת שלוחה של מרכז כיוונים ברובע ו׳ לקידום הנגישות של שירותי הכוונה אקדמאית ותעסוקתית לתושבי השכונות הצפוניות

8.  פרויקט ״אמץ שכן״ לחיבור בין בני הגיל השלישי לשכניהם בתקופת הקורונה

9.  הקמת ספרייה קהילתית ברובע ג׳ ג׳

10. מרחב קהילתי פתוח – הקמת גינה קהילתית לבני נוער ברובע ח׳ במסגרת ״עושים שכונה״

11. הגדלה משמעותית של התקצוב העירוני לאירועי יום נספי סודן וחג הסיגד והפיכתם לאירועים רשמיים של העיר

12. פעילות אזרחית-קהילתית – פלוגתא, קבלות שבת, מימונה, יום המעשים הטובים, ראש השנה ויום העצמאות

bottom of page